Antydepresyjny Warsztat Motywacyjny dla Nauczycieli

Warsztat poświęcony ryzyku wypalenia zawodowego i depresji w pracy nauczyciela. Formy pracy: doświadczenia i eksperymenty Gestalt, psychodrama, praca z ciałem. Uczestnicy otrzymają, zaświadczanie udziału w szkoleniu oraz skrypt poruszanych tematów.

Program: Ryzyko wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela. Higiena psychiczna, sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy. Ugruntowanie zawodowego JA – w poszukiwaniu świadomej motywacji do pracy.

 

Data: 07.03.2016, 14:00-17:30

Prowadzący: Karol Białkowski

Miejsce/adres: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie ul. Waśniewskiego 17

Organizacja: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, www.lscdn.pl

Grupa docelowa: nauczyciele

Forma: warsztat