Aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego

W trakcie wykładu zaprezentowane będą aspekty prawne ochrony zdrowia psychicznego związane min z leczeniem pacjenta bez jego zgody,
procedurą ubezwłasnowolnienia a także pojawiającymi się w okoliczności choroby
uchybieniami w obowiązkach rodzicielskich (zasady, przesłanki i rodzaje rozstrzygnięć sądów opiekuńczych).

Data: 16.03.2016, godz. 17.00

Prowadzący: Katarzyna Martyka

Miejsce/adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Jaworzno, Rynek Głowny 17

Organizacja: Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF (www.self.jaworzno.pl) oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Grupa docelowa: wszyscy

Forma: wykład

 

Wykład otwarty