Ciało w depresji

Depresji, długotrwałym okresom obniżonego nastroju i braku motywacji towarzyszą różne dolegliwości i odczucia płynące z ciała. Podczas warsztatu przyjrzymy się tym symptomom cielesnym, rozwiniemy doświadczenie, które za nimi się kryją i spróbujemy nasze odkrycia odnieść do obecnej sytuacji życiowej. Będziemy pracować różnymi metodami odpowiednimi do doświadczenie np. ruch, pogłębianie odczuć, wyobraźnie, praca w roli.

Data: 18.03.2017, 11.00

Prowadzący: Marzena Borowczak

Miejsce/adres: ul. Wejherowska 15/23, Sopot

Organizacja: Pracownia psychoterapii i Rozwoju Esencja www.pracownia-esencja.pl

Grupa docelowa: osoby dorosłe odczuwające różne dolegliwości związane z przedłużającymi się stanami obniżonego nastroju.

Forma: warsztat rozwojowy

Formularz zgłoszeniowy: 

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.