Ciało w depresji

Depresji, długotrwałym okresom obniżonego nastroju i braku motywacji towarzyszą różne dolegliwości i odczucia płynące z ciała. Podczas warsztatu przyjrzymy się tym symptomom cielesnym, rozwiniemy doświadczenie, które za nimi się kryją i spróbujemy nasze odkrycia odnieść do obecnej sytuacji życiowej. Będziemy pracować różnymi metodami odpowiednimi do doświadczenie np. ruch, pogłębianie odczuć, wyobraźnie, praca w roli.

Data: 18.03.2017, 11.00

Prowadzący: Marzena Borowczak

Miejsce/adres: ul. Wejherowska 15/23, Sopot

Organizacja: Pracownia psychoterapii i Rozwoju Esencja www.pracownia-esencja.pl

Grupa docelowa: osoby dorosłe odczuwające różne dolegliwości związane z przedłużającymi się stanami obniżonego nastroju.

Forma: warsztat rozwojowy