Cisza i ciało. Odkrywanie i wyrażanie emocji poprzez ruch.

Warsztat stworzony w oparciu o metody improwizacji ruchowej, pozwalający doświadczyć alternatywnego sposobu pracy z emocjami, poznawania i wyrażania własnej osobowości.
Cel: zaangażowanie ciała i wyobraźni w procesie uświadamiania i wyrażania emocji, twórcze wykorzystanie potencjału emocji, zwiększenie świadomości ciała.

Data: 06.03.2016, 12.00-14.00

Prowadzący: Marzena Roguska

Miejsce/adres: ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), Warszawa

Organizacja: Psycha.styka www.psychastyka.pl

Grupa docelowa: osoby od 16-ego roku życia

Forma: warsztat