Co podpowiadają nam nasze emocje – warsztaty samorozwoju

To warsztaty , które na celu mają  odpowiedź na pytania o co nam chodzi… Nasze emocje to nasze odpowiedzi naszych potrzeb – czasami niewypowiedzianych wobec partnera, wobec nas samych.siebie. Celem tych  warsztatów jest  identyfikacja tych emocji, jako stałych wzorców reagowania na sytuacje trudne i zamienianie ich na własne opcje -pozytywne wzorce  zachowań.

Data: 11.03.2017, 9.00-15.00

Prowadzący: Magdalena Sękowska

Miejsce/adres: ul. Orląt Lwowskich 1/2, Kraków

Organizacja: Grupa Doradczo – szkoleniowa Transmisja www.transmisja-consulting.com

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.