Co podpowiadają nam nasze emocje – warsztaty samorozwoju

To warsztaty , które na celu mają  odpowiedź na pytania o co nam chodzi… Nasze emocje to nasze odpowiedzi naszych potrzeb – czasami niewypowiedzianych wobec partnera, wobec nas samych.siebie. Celem tych  warsztatów jest  identyfikacja tych emocji, jako stałych wzorców reagowania na sytuacje trudne i zamienianie ich na własne opcje -pozytywne wzorce  zachowań.

Data: 11.03.2017, 9.00-15.00

Prowadzący: Magdalena Sękowska

Miejsce/adres: ul. Orląt Lwowskich 1/2, Kraków

Organizacja: Grupa Doradczo – szkoleniowa Transmisja www.transmisja-consulting.com

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat