Co się kryje pod Twoją depresją?

Określenia „depresja” używa się obecnie w odniesieniu do szerokiego spektrum doświadczeń. Czasem oznacza ono chorobę w sensie klinicznym, ale często opisuje naturalną reakcję na znaczącą zmianę życiową, duży stres czy przemęczenie organizmu, wpisaną w życie człowieka i potrzebną w procesie dochodzenia do równowagi. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przyjrzeć się występującym u nich objawom depresyjnym, poszukać ich powiązania ze swoją sytuacją życiową, stylem życia, uwarunkowaniami osobowościowymi oraz zastanowić się nad znaczeniem swojej „depresji” jako unikalnego doświadczenia życiowego. W tym indywidualnym znaczeniu często bowiem tkwi klucz do zrozumienia siebie i wyjścia z podtrzymujących „depresję” schematów, a nawet do rozwoju – dzięki doświadczeniu depresyjnemu. Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, z uwzględnieniem ćwiczeń indywidualnych, w parach i w grupie. Stanowi okazją do zdobycia nowej wiedzy, poszerzenia samoświadomości, ale też do podzielenia się swoim doświadczeniem i znalezienia wsparcia w gronie osób z podobnymi problemami.

Data: 24.02.2018, 10.00 – 14.00

Prowadzący: Justyna Kujawińska

Miejsce/adres: RÓWNOWAGA Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, pl. Kościuszki 4/1, Wrocław

Organizacja: RÓWNOWAGA Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego www.rowno-waga.pl

Grupa docelowa: Dorośli, którzy doświadczają objawów depresji

Forma: warsztat

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.