Co się kryje pod Twoją depresją?

Określenia „depresja” używa się obecnie w odniesieniu do szerokiego spektrum doświadczeń. Czasem oznacza ono chorobę w sensie klinicznym, ale często opisuje naturalną reakcję na znaczącą zmianę życiową, duży stres czy przemęczenie organizmu, wpisaną w życie człowieka i potrzebną w procesie dochodzenia do równowagi. Podczas warsztatu uczestnicy będą mogli przyjrzeć się występującym u nich objawom depresyjnym, poszukać ich powiązania ze swoją sytuacją życiową, stylem życia, uwarunkowaniami osobowościowymi oraz zastanowić się nad znaczeniem swojej „depresji” jako unikalnego doświadczenia życiowego. W tym indywidualnym znaczeniu często bowiem tkwi klucz do zrozumienia siebie i wyjścia z podtrzymujących „depresję” schematów, a nawet do rozwoju – dzięki doświadczeniu depresyjnemu. Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, z uwzględnieniem ćwiczeń indywidualnych, w parach i w grupie. Stanowi okazją do zdobycia nowej wiedzy, poszerzenia samoświadomości, ale też do podzielenia się swoim doświadczeniem i znalezienia wsparcia w gronie osób z podobnymi problemami.

Data: 24.02.2018, 10.00 – 14.00

Prowadzący: Justyna Kujawińska

Miejsce/adres: RÓWNOWAGA Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, pl. Kościuszki 4/1, Wrocław

Organizacja: RÓWNOWAGA Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego www.rowno-waga.pl

Grupa docelowa: Dorośli, którzy doświadczają objawów depresji

Forma: warsztat