Zaburzenia depresyjne u opiekunów osób z chorobami otępiennymi

W trakcie szkolenia zaprezentujemy: 1. Zakres, przyczyny i konsekwencje chronicznego stresu opiekunów, 2. Sposoby redukcji stresu opiekuna osoby przewlekle chorej, 3. Zespół wypalenia sił / „zespół opiekuna”, 4. Problematyka i profilaktyka przemocy wobec osób z chorobami demencyjnymi.

Data: 14.03.2015 09:00-13:00

Prowadząca: Katarzyna Radgowska

Adres mailowy do rejestracji: bez rejestracji

Miejsce/adres: Ratusz Dzielnicy Ursynów, aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, sala im. J.U. Niemcewicza, Warszawa

Organizacja: Dom Pobytu Dziennego dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi
www.dompobytudziennego.dl.pl

Grupa docelowa: Rodziny, Znajomi, Osoby zainteresowane problematyką chorób otępiennych / problemów Seniorów

Forma: szkolenie