Depresja w rodzinie – nie tylko chory potrzebuje wsparcia

Rodziny, w których jedna z osób choruje na depresję wymagają szczególnej opieki. Jeśli choruje jeden ze współmałżonków, może nastąpić wymiana ról w systemie rodzinnym – dziecko może przejąć rolę chorego rodzica. Mogą też pojawiać się problemy małżeńskie w każdej sferze życia. Spotkanie poświęcone będzie głównie osobom, które towarzyszą chorym w ich cierpieniu. Skupiać się będzie na ich osobistych trudnościach, takich jak bezradność, złość, przeciążenie oraz na tym, gdzie poszukiwać wsparcia.

Data: 24.02.2018, 14:00-16:00

Prowadzący: Justyna Matkowska

Miejsce/adres: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP, Ateńska 10 lok. 72, Warszawa

Organizacja: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP www.cetep.pl

Grupa docelowa: dorośli

Forma: wykład

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.