Depresja w rodzinie – nie tylko chory potrzebuje wsparcia

Rodziny, w których jedna z osób choruje na depresję wymagają szczególnej opieki. Jeśli choruje jeden ze współmałżonków, może nastąpić wymiana ról w systemie rodzinnym – dziecko może przejąć rolę chorego rodzica. Mogą też pojawiać się problemy małżeńskie w każdej sferze życia. Spotkanie poświęcone będzie głównie osobom, które towarzyszą chorym w ich cierpieniu. Skupiać się będzie na ich osobistych trudnościach, takich jak bezradność, złość, przeciążenie oraz na tym, gdzie poszukiwać wsparcia.

Data: 24.02.2018, 14:00-16:00

Prowadzący: Justyna Matkowska

Miejsce/adres: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP, Ateńska 10 lok. 72, Warszawa

Organizacja: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP www.cetep.pl

Grupa docelowa: dorośli

Forma: wykład