Depresja. Walczyć z nią czy akceptować?

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze spojrzeniem na problem depresji w rozumieniu klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej w porównaniu z terapiami tzw. „trzeciej fali” – terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii schematu oraz terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT). W programie został przewidziany krótki wykład wprowadzający w problematykę i prezentujący wspomniane kierunki terapeutyczne, a także warsztat, mający na celu przybliżenie specyfiki terapii trzeciej fali. Najbardziej praktyczną część warsztatu będzie stanowiło poznanie perspektywy, z jakiej uczestnik doświadcza swojego życia. Uczestnicy będą mieli okazję do przekonania się jak system wartości zgodny z podejmowaną aktywnością może wpływać na emocje i myśli. Zostanie również zaprezentowana skuteczność ćwiczeń mindfulness w kontakcie ze sobą „tu i teraz”.

Data: 11.03.2017, 9:00 – 12:00

Prowadzący: Piotr Kucharzak

Miejsce/adres: Wejherowska 15/23, Sopot
Organizacja: Piotr Kucharzak Psychoterapia poznawczo – behawioralna www.terapiakucharzak.com

Grupa docelowa: osoby, które zakończyły psychoterapię depresji – bez względu na podejście terapeutyczne, bliscy osób cierpiących na zaburzenia afektywne oraz wszyscy zainteresowani tym tematem

Forma: warsztat