Dialog z krytykiem wewnętrznym

Na warsztacie przyjrzymy się w jaki sposób traktujemy samych siebie, jak rozmawiamy ze sobą: czy mówimy do siebie wzmacniające przekazy czy ograniczające, dodające wsparcia i otuchy czy onieśmielające i dewaluujące? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: po co te krytyczne myśli są i skąd się biorą. Wspólnie poszukamy sposobów na konstruktywny dialog z wewnętrznym krytykiem. Porozmawiamy, także o związku doświadczenia depresyjnego z krytycznymi myślami nt siebie.

Data: 04.03.2017, 10.00 -13.00

Prowadzący: Agnieszka Roguska, Anna Szary

Miejsce/adres: ul.Krakowska 56-62, Wrocław

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN www.3biegun.pl

Grupa docelowa: dorośli, od 18 roku życia

Forma: warsztat terapeutyczny