Dialog z krytykiem wewnętrznym

Na warsztacie przyjrzymy się w jaki sposób traktujemy samych siebie, jak rozmawiamy ze sobą: czy mówimy do siebie wzmacniające przekazy czy ograniczające, dodające wsparcia i otuchy czy onieśmielające i dewaluujące? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: po co te krytyczne myśli są i skąd się biorą. Wspólnie poszukamy sposobów na konstruktywny dialog z wewnętrznym krytykiem. Porozmawiamy, także o związku doświadczenia depresyjnego z krytycznymi myślami nt siebie.

Data: 04.03.2017, 10.00 -13.00

Prowadzący: Agnieszka Roguska, Anna Szary

Miejsce/adres: ul.Krakowska 56-62, Wrocław

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN www.3biegun.pl

Grupa docelowa: dorośli, od 18 roku życia

Forma: warsztat terapeutyczny

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.