Gdzie jest żywotność i energia w moim ciele? Metoda Lowena a depresja

Ćwiczenia lowenowskie pozwalają na: dobry kontakt z własnym ciałem i emocjami, wyrażenie zastygłych w ciele emocji, zwiększenie żywotności, która jest drogą do poczucia szczęścia i sposobem przeciwdziałania depresji

Data: 6.03.2016, 17:00–19:00

Prowadzący: Sylwia Motyl-Kośka

Miejsce/adres: Łódź, ul. Zachodnia 97, lok.108

Organizacja: Centrum Psychoterapii i Edukacji Sylwia Kośka, www.psychoterapia-lodz.info

Grupa docelowa: wszyscy

Forma: warsztat