Jak pomóc uczniowi z zaburzeniami nastroju?

Warsztat przeznaczony dla nauczycieli, którzy w trakcie swojej pracy zawodowej stykają się z problemem zaburzeń nastroju u uczniów. Celem warsztatu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej objawów, rozpoznania i sposobów postępowania nauczycieli w obliczu depresji.

Data: 19.03.2015, 15:00-18:00

Prowadzące: Agata Królikowska-Trocińska, Magdalena Dynowska

Miejsce/adres: ul. Kościuszki 24, 09-402 Płock

Organizacja: Psychoterapeuci Płock www.psychoterapeuciplock.pl

Grupa docelowa: nauczyciele z Płocka i powiatu płockiego

Forma: warsztat