Kierunki zmiany w depresji. Ku akceptacji siebie.

Warsztat ma charakter psychoedukacyjny i rozwojowy. Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe założenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Uczestnicy będą mieli okazję do przyjrzenia się własnym umiejętnościom zachowywania świadomości chwili obecnej i mechanizmom odpowiedzialnym za dysfunkcje procesów chwili obecnej. Ponadto osoby biorące udział w warsztacie, będą mogły doświadczyć treningu uwagi, ukierunkowanego na rozwijanie akceptacji i kontaktu z Ja.

Data: 03.03.2018, 9:00 – 13:00

Prowadzący: Piotr Kucharzak

Miejsce/adres: ul. Derdowskiego 7, pok. 303, Gdynia

Organizacja: Pracownia Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Piotr Kucharzak terapiakucharzak.com

Grupa docelowa: osoby dorosłe

Forma: warsztat