Kierunki zmiany w depresji. Ku akceptacji siebie.

Warsztat ma charakter psychoedukacyjny i rozwojowy. Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe założenia terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Uczestnicy będą mieli okazję do przyjrzenia się własnym umiejętnościom zachowywania świadomości chwili obecnej i mechanizmom odpowiedzialnym za dysfunkcje procesów chwili obecnej. Ponadto osoby biorące udział w warsztacie, będą mogły doświadczyć treningu uwagi, ukierunkowanego na rozwijanie akceptacji i kontaktu z Ja.

Data: 03.03.2018, 9:00 – 13:00

Prowadzący: Piotr Kucharzak

Miejsce/adres: ul. Derdowskiego 7, pok. 303, Gdynia

Organizacja: Pracownia Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Piotr Kucharzak terapiakucharzak.com

Grupa docelowa: osoby dorosłe

Forma: warsztat

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.