KONKURS ARTYSTYCZNY

Wyniki konkursu:

W kategorii OBRAZ wyróżniamy i nagrodę przyznajemy: Katarzynie Polan, Aleksandrze Zdrzałce oraz Agnieszce Fijał.

W kategorii ZDJĘCIE nagrody wędrują do Urszuli Awdankiewicz (tu właściwie za całokształt, bo i obrazy nas urzekły), Bartosza Sienkowskiego oraz Agaty Grydniewskiej.

W kategorii TEKSTY wyróżniamy Magdalenę Ignatowską (pseud. Corvus Matuška), Dorotę Wroczyńską (szczególnie za wiersz „Świat Tylko”) oraz osobę, która chciała pozostać anonimowa i dostarczyła pracę zaczynającą się od słów: „Godzina 3:00. Zerkam na zegarek…”.

Praca anonimowa 2Nagrodę przyznaną przez internautów (dzięki wygranej w głosowaniu na Facebooku) otrzymuje anonimowa autorka pracy tekstowej zaczynającej się od słów: „Jak bardzo okrutna może być depresja?” (obok).

 

W konkursie wzięło udział 35 osób, które dostarczyły łącznie 66 prac:

Obrazy:

Teksty:

Zdjęcia:

Dziękujemy wszystkim za podzielenie się z nami swoim spojrzeniem na depresję. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym. Otrzymają oni książki ufundowane przez Wydawnictwo Czarna Owca.


 Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18 marca 2016 r. Tego dnia o godzinie 16:30. otworzymy też wystawę prac konkursowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (hol główny, przy bibliotece). Wystawa będzie dostępna do oglądania do końca marca.

Zdecydowaliśmy o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu i otwarcia wystawy, ponieważ niemożliwe okazało się w tym roku pokazanie prac konkursowych podczas inauguracji „RE:akcji w depresji” we Wrocławiu. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i cierpliwość.

Wyniki ogłosimy podczas otwarcia wystawy (następnie również na tej stronie oraz na profilu „RE:akcji w depresji” na Facebooku). Wtedy będziemy też wręczać nagrody (nieobecnym wyślemy pocztą).

Osoby zainteresowane będą mogły odebrać swoje prace po zakończeniu wystawy, po wcześniejszym kontakcie z organizatorami (telefon: 608 431 884, e-mail: reakcjawdepresji@gmail.com).


Dobra? Zła? Twoja? Czyjaś? Taka, jak ją czujesz. Reakcja w depresji wyrażona za pomocą obrazu, zdjęcia lub krótkiego tekstu. Pokaż nam ją i weź udział w konkursie. 

baner_03a

Zasady konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są realizatorzy RE:akcji w depresji.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy mieszczącej się w jednej z następujących kategorii:
 • obraz/rysunek/grafika/kolaż,
 • zdjęcie,
 • krótka forma literacka (maksymalnie 1 strona tekstu),

nawiązującej do hasła „Reakcja w depresji”. Może to być spojrzenie na reakcję w depresji z punktu widzenia obserwatora albo wyrażenie własnych doświadczeń depresyjnych.

 1. Prace można dostarczyć organizatorom w następujący sposób:
 • osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 608 431 884, do Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego RÓWNOWAGA we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 lok. 126, wejście B;
 • pocztą na adres: Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław.
 1. Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe – telefon, e-mail, tytuł pracy (jeśli posiada), inne ważne informacje – np. ewentualną deklarację o chęci zachowania anonimowości (wówczas dane autora pozostaną jedynie do wiadomości organizatorów i nie będą upubliczniane podczas prezentowania pracy oraz wręczania nagród).
 1. Jedna osoba może przekazać na konkurs maksymalnie 3 prace (z jednej lub kilku kategorii).
 1. Prace powinny być dostarczone w formie gotowej do zaprezentowania podczas wystawy (np. wywołane zdjęcie, wydrukowany tekst itp.).
 1. Prosimy o przesłanie pracy także w formie skanu/zdjęcia /pliku na adres: reakcjawdepresji@gmail.com, co ułatwi organizatorom archiwizację prac.
 1. Wszystkie prace przekazane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie odbywającej się podczas inauguracji RE:akcji w depresji we Wrocławiu w lutym 2016 r. Informacje o miejscu i terminie wydarzenia zostaną opublikowane na stronie: www.reakcjawdepresji.pl.
 1. Jury złożone z psychoterapeutów – realizatorów RE:akcji w depresji – dokona wyboru 3 najciekawszych prac, których autorzy otrzymają nagrody książkowe o tematyce psychologicznej. Nagrody zostaną wręczone podczas wystawy. Wtedy również wybrani autorzy będą mieli możliwość opowiedzieć o swoich pracach, jeśli wyrażą taką chęć.
 1. Osoby chcące odebrać swoje prace będą mogły to zrobić osobiście w dniu wystawy (w miejscu inauguracji, po jej zakończeniu) lub w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego RÓWNOWAGA (adres jak wyżej) do końca lutego 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 608 431 884.
 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie: www.reakcjawdepresji.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/reakcjawdepresji .
 1. Termin dostarczenia prac: 15 luty 2016 r.
 2. Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację powyższych zasad.