Konkurs artystyczny „Pokaż mi to” 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie i do zaprezentowania swoich prac na wystawie obrazującej różne możliwe reakcje w depresji.

Wystawa odbędzie się w internecie, na Facebooku.
Do uczestnictwa w niej zapraszamy osoby z całej Polski.
Zachęcamy – podzielcie się z nami swoim spojrzeniem na depresję albo wyraźcie to, czego sami doświadczyliście. Nagrodami w konkursie są ciekawe pozycje książkowe.


Dobra? Zła? Twoja? Czyjaś? Taka, jak ją czujesz. Reakcja w depresji wyrażona za pomocą obrazu, zdjęcia lub krótkiego tekstu… Pokaż nam ją.

Zasady konkursu:
1. Organizatorami konkursu są realizatorzy „RE:akcji w depresji”.
2. Konkurs polega na przygotowaniu pracy mieszczącej się w jednej z następujących kategorii:
a) obraz/rysunek/grafika/kolaż,
b) zdjęcie,
c) krótka forma literacka (maksymalnie 1 strona tekstu),
nawiązującej do hasła „Reakcja w depresji”. Może to być spojrzenie na reakcję w depresji z punktu widzenia obserwatora albo wyrażenie własnych doświadczeń depresyjnych.
3. Prace prosimy przesłać w formie skanu/zdjęcia /pliku na adres: reakcjawdepresji@gmail.com
4. Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe – telefon, e-mail, adres do dostarczenia przesyłki pocztowej, tytuł pracy (jeśli posiada), inne ważne informacje – np. ewentualną deklarację o chęci zachowania anonimowości (wówczas dane autora pozostaną jedynie do wiadomości organizatorów i nie będą upubliczniane podczas prezentowania pracy oraz wręczania nagród).
5. Jedna osoba może przekazać na konkurs maksymalnie 3 prace (maksymalnie po jednej pracy z każdej kategorii).
6. Wszystkie prace przekazane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie na facebooku.
7. Jury złożone z psychoterapeutów – realizatorów „RE:akcji w depresji” – dokona wyboru 3 najciekawszych prac, których autorzy otrzymają nagrody książkowe o tematyce psychologicznej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebooku a nagrody zostaną przesłane pocztą. Wtedy również wybrani autorzy będą mieli możliwość opowiedzieć o swoich pracach, jeśli wyrażą taką chęć,a wypowiedzi te dołączymy do prezentacji ich prac na facebooku.
8.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie: www.reakcjawdepresji.pl oraz na FB: https://www.facebook.com/reakcjawdepresji
9. Termin dostarczenia prac: 15 marca 2017 r.
10. Przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację powyższych zasad.