Męska depresja

Zapraszamy na warsztat poświęcony specyfice doświadczania depresji przez mężczyzn. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in. tematyka przyczyn i objawów depresji u mężczyzn, sposobów radzenia sobie w kryzysie i dostępnego wsparcia.

Data: 10.03.2018, 10.00-12:30

Prowadzący: Beata Zielińska-Rocha, Anna Gradkowska

Miejsce/adres: ul. Paryska 10/9, Warszawa

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii W RELACJI wrelacji.pl

Grupa docelowa: osoby dorosłe

Forma: warsztat / spotkanie psychoedukacyjne