Okres buntu czy coś więcej? Spotkanie z rodzicami nastolatków

Wykład z elementami warsztatowymi, wiek dojrzewania niesie duże ryzyko depresji, jak temu zapobiec?

Data: 11.03.2015 16:30 – 18:00

Prowadząca: Karol Białkowski

Miejsce/adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, Chełm

Organizacja: PSYCHOTERAPIA PSYCHOEDUKACJA SZKOLENIA Karol Białkowski, www.karolbialkowski.pl

Grupa docelowa: rodzice nastolatków

Forma: wykład z elementami warsztatowymi