Poznajmy się

Jednym z głównych objawów depresji jest zmiana postrzegania samego siebie i negatywny obraz własnej osoby. Chory często uważa siebie za kogoś gorszego, niezdolnego do poprawy swojego życia i pesymistycznie spogląda w przyszłość. Taka postawa sprawia, że jeszcze bardziej wycofuje się z wszelkiej aktywności, „bo i tak nic mu nie wyjdzie”, „nie ma sensu”, co pogłębia objawy i jeszcze bardziej pogarsza negatywny obraz siebie. Przełamanie tego schematu, spojrzenie na siebie z innej perspektywy i dostrzeżenie w sobie nieznanych zasobów mogłoby zatrzymać to błędne koło i pomóc choremu z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Data: 02.03.2018, 17.00 – 20.00

Prowadzący: Magdalena Rajterowska, Agata Hensoldt-Jankowska

Miejsce/adres: Ośrodek Psychoterapii Przystań, ul. Na Szańcach 10/17, Wrocław

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii Przystań www.osrodekprzystan.com

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat