Poznajmy się

Jednym z głównych objawów depresji jest zmiana postrzegania samego siebie i negatywny obraz własnej osoby. Chory często uważa siebie za kogoś gorszego, niezdolnego do poprawy swojego życia i pesymistycznie spogląda w przyszłość. Taka postawa sprawia, że jeszcze bardziej wycofuje się z wszelkiej aktywności, „bo i tak nic mu nie wyjdzie”, „nie ma sensu”, co pogłębia objawy i jeszcze bardziej pogarsza negatywny obraz siebie. Przełamanie tego schematu, spojrzenie na siebie z innej perspektywy i dostrzeżenie w sobie nieznanych zasobów mogłoby zatrzymać to błędne koło i pomóc choremu z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Data: 02.03.2018, 17.00 – 20.00

Prowadzący: Magdalena Rajterowska, Agata Hensoldt-Jankowska

Miejsce/adres: Ośrodek Psychoterapii Przystań, ul. Na Szańcach 10/17, Wrocław

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii Przystań www.osrodekprzystan.com

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.