REGULAMIN UCZESTNICTWA W “RE:AKCJI W DEPRESJI”

 1. W “RE:akcji…” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a osoby niepełnoletnie – za zgodą opiekunów prawnych.
 2. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i pomiędzy nimi.
  1. a. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego lub psychoterapeutycznego, osoby, które przeżywają kryzys emocjonalny, powinny swoją decyzję o udziale w warsztatach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, proponujemy skontaktować się z lokalną koordynatorką “RE:akcji”..
  2. b. Organizatorzy “RE:akcji” nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.
 3. Zgłoszenie chęci uczestniczenia w zajęciach w ramach “RE:akcji…” odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy prowadzącego zajęcia.
  Adres ten jest podany na stronie internetowej “RE:akcji…” przy tytule i opisie wydarzenia.
 4. Na konsultacje indywidualne obowiązują zapisy u osób prowadzących (sposób zapisu jest podany na stronie www.reakcjawdepresji.pl).
 5. Zarówno na konsultacje, jak i wszelkie wydarzenia “RE:akcji…”, na które obowiązują zapisy mogą przyjść wyłącznie osoby, które otrzymały mailowe potwierdzenie przyjęcia ich zgłoszenia.
 6. W przypadku, gdy liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc na warsztacie, prowadzący sporządzają listy rezerwowe. W razie zwolnienia się miejsc z listy podstawowej, kolejni Uczestnicy są zapraszani z listy rezerwowej.
 7. W przypadku chęci zrezygnowania z udziału w warsztacie, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia prowadzących warsztaty. Jeśli osoba zapisana nie przyjdzie na zajęcia, traci możliwość uczestniczenia w pozostałych wydarzeniach “RE:akcji w depresji”
 8. W trosce o najwyższą jakość zajęć oraz ze względu na szacunek i komfort wszystkich Uczestników i prowadzących, prosimy o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia się nie będzie możliwości wejścia na zajęcia i dołączenia do nich.
 9. Podczas warsztatów i konsultacji obowiązują zasady poufności i dobrowolności.
 10. Organizatorzy “RE:akcji…” zastrzegają sobie prawo do zmian programu akcji, czasu i miejscach odbywania się wydarzeń, o których będą informować Uczestników.