Relaxation workshops for women

Stop for a moment, do something for yourself and meet new people.
If you need to relax, understand your stress better, get to know how to rest after a busy day – we invite you to the workshops.

You will:
• relax, get to know new people
• stop in “here and now”
• get to know the ways to cope with stress and tension
• (we will talk, practice body relaxation: breathing excercises, movement techniques, mindfulness, visualization).

We invite women from outside the EU and with set residency status in Poland. We invite you to take part in all four meetings. They are planned as an integrated cycle.

Workshops will be in English.

Data: 23.02, 2.03, 9.03 i 16.03.2017 17:30 – 20:00

Prowadzący: Małgorzata Różycka, Anna Kawalska

Miejsce/adres: Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/ 14a

Organizacja: Fundacja Ocalenie

Grupa docelowa: women from outside the EU and with set residency status in Poland

Forma: workshop

Formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.