Szczęście jest wyborem

Kiedy pojawia się uczucie smutku, przygnębienia  i towarzyszy temu brak radości życia, ponure i pesymistyczne spojrzenie na świat, nasza energia zmniejsza się. Niezależnie jednak od tego jak głęboko odczuwamy taki stan i jak długo on trwa, sytuacja może się zmienić. Podstawą tej zmiany jesteś TY. Spotkanie jest zaproszeniem do zmiany myślenia o depresji i refleksją nad rodzajami pomocy.

Data: 6.03.2015, 17:00-18:00

Prowadzący: Hanna Orlińska

Miejsce/adres: zostanie podany wkrótce

Organizacja: Hanna Orlińska lomilominui.pl

Grupa docelowa: wszyscy

Forma: wykład / spotkanie i dyskusja