Tu i Teraz – droga do wolności umysłu i szczęśliwości

Praktyka uważności może przynieść ulgę w cierpieniu, pomóc wyzwolić się z natarczywych negatywnych myśli. Pozwala zanurzyć się w tu i teraz i zostawić przeszłość za sobą. Przyszłość i przeszłość nie istnieją, jest tylko tu i teraz, uświadomienie sobie tego w praktyce może być początkiem nowej jakości bycia. Podczas warsztatu będziemy uczyli się skupiania uwagi na oddechu, doznaniach cielesnych, doznaniach zmysłowych, ruchu; nauczymy się prostej medytacji. Celem warsztatu jest zainspirowanie uczestników do uważnego życia i czerpania przyjemności z momentów. Zapraszam do wspólnego doświadczenia.

Data: 03.03.2017, 18.00-20.00

Prowadzący: Marta Andrzejuk-Janicka

Miejsce/adres: ul. Pankiewicza 1/1, Szczecin

Organizacja: Ośrodek Psychoterapii Gestalt w Szczecinie www.psychoterapiagestalt.pro

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat