Ubezwłasnowolnienie – bezpieczeństwo czy zagrożenie

Depresja jako kryzys wiąże się z obniżeniem funkcjonowania osoby chorej na wielu płaszczyznach życia. Temat ubezwłasnowolnienia jest szczególnie trudnym tematem zarówno dla bliskich jak i dla samej osoby doświadczającej choroby. W trakcie wykładu  poruszona zostanie kwestia ubezwłasnowolnienia jako formy pomocy osobom, które nie potrafią samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy, tym bardziej iż, podstawą do  rozpoczynania tej procedury może być jedynie dobro osoby, w żadnym wypadku nie mogą to być np. korzyści osobiste czy finansowe. Poruszona zostanie także kwestia mitów jakie funkcjonują w społeczeństwie dotyczących ubezwłasnowolnienia. Ograniczona liczba osób. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest rezerwacja miejsca poprzez e-mail oraz zatwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Data: 15.03.2017, 18.00-20.00

Prowadzący: Katarzyna Martyka

Miejsce/adres: ul.Sportowa 13/2, Jaworzno

Organizacja: Kancelaria Prawna Katarzyna Martyka

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat, ograniczona liczba osób