W komnacie Demeter

Depresja lub dyskomfort w kontekście macierzyństwa wciąż wydają się tematami niewygodnymi, powodującymi u wielu doświadczających je kobiet dodatkowe obciążenie. W czasie warsztatu uczestniczki dowiedzą się jakie mogą być przyczyny ich obniżonego nastroju, jak sobie z nim radzić i jak uzyskać wsparcie.

Data: 27.02.2015 18:00 – 20:30

Prowadząca: Aleksandra Skonieczna

Miejsce/adres: ul.Zachodnia 97 lok.120, Łódź

Organizacja: Aleksandra Skonieczna

Grupa docelowa: kobiety, doświadczające dyskomfortu i depresji, związanego z macierzyństwem lub sytuacją życiową

Forma: warsztat