W komnacie Demeter

Depresja lub dyskomfort w kontekście macierzyństwa wciąż wydają się tematami niewygodnymi, powodującymi u wielu doświadczających je kobiet dodatkowe obciążenie. W czasie warsztatu uczestniczki dowiedzą się jakie mogą być przyczyny ich obniżonego nastroju, jak sobie z nim radzić i jak uzyskać wsparcie.

Data: 11.03.2016, 18:00–20:30

Prowadzący: Aleksandra Skonieczna

Miejsce/adres: Łódź, ul. Zachodnia 97, lok.108

Organizacja: Centrum Rozwoju i Psychoterapii Fundacji „Droga do Domu”, drogadodomu.org.pl

Grupa docelowa: kobiety, doświadczające dyskomfortu i depresji, związanego z macierzyństwem lub sytuacją życiową

Forma: warsztat