Wytańczenie. Odkrywanie i wyrażanie emocji poprzez ruch.

Warsztat stworzony w oparciu o metody improwizacji ruchowej, pozwalający doświadczyć alternatywnego sposobu pracy z emocjami, poznawania i wyrażania własnej osobowości. Cel: zaangażowanie ciała i wyobraźni w procesie uświadamiania i wyrażania emocji, twórcze wykorzystanie potencjału emocji, zwiększenie świadomości ciała.
Warsztat prowadzony z muzyką na żywo.

Data: 24.03.2017, 18.00-20.00

Prowadzący: Marzena Roguska (ruch), Piotr Mazurek (muzyka)

Miejsce/adres: Centrum Joga, ul. Bracka 22/12, Warszawa

Organizacja: Psycha.styka psychastyka.pl

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat