Wytańczenie. Odkrywanie i wyrażanie emocji poprzez ruch.

Warsztat stworzony w oparciu o metody improwizacji ruchowej, pozwalający doświadczyć alternatywnego sposobu pracy z emocjami, poznawania i wyrażania własnej osobowości.
Cel: zaangażowanie ciała i wyobraźni w procesie uświadamiania i wyrażania emocji, twórcze wykorzystanie potencjału emocji, zwiększenie świadomości ciała.

Data: 12.03.2017, 12.00-14.00

Prowadzący: Marzena Roguska

Miejsce/adres: Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN, ul.Krakowska 56-62, Wrocław

Organizacja: Psycha.styka www.psychastyka.pl

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat pracy z ciałem

Formularz zgłoszeniowy: 

Imię i nazwisko *

Adres email *

Telefon

Informacje dodatkowe

Skąd wiesz o nas

Akceptacja regulaminu* Przeczytaj treść regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych o innych wydarzeniach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)*

Udział w warsztatach w ramach akcji jest bezpłatny.
Ze względu na ogromne zainteresowanie akcją, przyjdź dopiero po otrzymaniu mailem potwierdzenia o wpisaniu na listę uczestników na wybrany warsztat. Bardzo prosimy o punktualność - w przypadku spóźnienia nie będzie możliwości wejścia na warsztat.
We wszystkich miastach przez cały czas trwania akcji są prowadzone bezpłatne konsultacje z psychoterapeutami.

* pola obowiązkowe

Po wysłaniu formularza otrzymasz automatyczne potwierdzenie zgłoszenia.