Wytańczenie. Odkrywanie i wyrażanie emocji poprzez ruch.

Warsztat stworzony w oparciu o metody improwizacji ruchowej, pozwalający doświadczyć alternatywnego sposobu pracy z emocjami, poznawania i wyrażania własnej osobowości.
Cel: zaangażowanie ciała i wyobraźni w procesie uświadamiania i wyrażania emocji, twórcze wykorzystanie potencjału emocji, zwiększenie świadomości ciała.

Data: 12.03.2017, 12.00-14.00

Prowadzący: Marzena Roguska

Miejsce/adres: Ośrodek Psychoterapii TRZECI BIEGUN, ul.Krakowska 56-62, Wrocław

Organizacja: Psycha.styka www.psychastyka.pl

Grupa docelowa: dorośli

Forma: warsztat pracy z ciałem