Antydepresyjny Warsztat Za/Dbaj O Siebie

Spotkanie w tu i teraz skoncentrowane na poszerzaniu samoświadomości w trzech aspektach: myśli, uczuć i ciała. Warsztat prowadzony w konwencji Gestalt z elementami pracy z ciałem. Warsztat adresowany do osób chcący: poznać sposoby za/dbania o higienę psychiczną, nauczyć się technik ugruntowanie poprzez ciało, doświadczyć holistycznego podejścia w pracy rozwojowej nad sobą.

Data: 09.03.2016, 16:30–19:00

Prowadzący: Karol Białkowski

Miejsce/adres: Lubelski Samorządowy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie ul. Waśniewskiego 17

Organizacja: PSYCHOTERAPIA PSYCHOEDUKACJA SZKOLENIA Karol Białkowski, www.psychoterapiachelm.pl

Grupa docelowa: wszyscy

Forma: warsztat