O RE:akcji w depresji

Depresja nie jest czymś, co zjawia się nagle, ale – doświadczeniem wpisanym w naturę człowieka; jest pod pewnymi względami naturalną reakcją na zaistniałe w ciągu życia straty, którą po pierwsze należy przyjąć jako ważny komunikat, a po drugie – uważnie wsłuchać się w to, co chce nam przekazać i odpowiednio na to zareagować.

Skoro doświadczenie depresyjne jest częścią ludzkiej egzystencji, ważne, żeby odnieść się do niego z szacunkiem i nie likwidować mechanicznie wszelkich objawów, które się z tym wiążą, a które często mogą być nieprzyjemne i trudne, ale jednak niosą ze sobą istotne dla człowieka przesłanie.

Nie bez powodu „jej wysokość depresja” jest współcześnie traktowana jako epidemia, obejmująca swym doświadczeniem coraz więcej osób. Należy to potraktować jako wskazówkę, że społecznie, emocjonalnie i psychologicznie popełniamy jakiś zasadniczy błąd, którym jest odchodzenie od swojej natury, uczuć, a szczególnie od kontaktów z innymi ludźmi. Życie często w ogromnym pośpiechu, stresie, rozproszeniu, pod presją czasu, oczekiwań własnych oraz ze strony innych przeciąża naszą psychikę w niespotykany wcześniej sposób, (m.in z powodu ogromnego postępu technologicznego).

Równie ważne, obok utraty kontaktu i bliskich relacji z innymi ludźmi, jest utrata połączenia z samym sobą, a szczególnie takiej bazy, jaką dla naszych uczuć i psychiki stanowi ciało. Na to chcemy w naszej akcji reagować.

Ważne, żeby doświadczenie depresyjne objąć reakcją, czy opieką, ponieważ zagadnienie POTRZEB i sięgania po nie, jest w depresji kluczowe. Zatem:

  • żeby móc wyjść z “błędnego koła depresji”, niezbędna jest relacja z drugim człowiekiem, aby to, co w doświadczeniu depresyjnym zostało skierowane do wewnątrz (strach, gniew, miłość, potrzeby), mogło znaleźć ujście na zewnątrz (uczucia mogły zostać zauważone, przeżyte, a potrzeby – zaspokojone). Nie da się tego zrobić w pojedynkę. Kropka. Choć wyjście do innych, (czasem nawet do bliskich) graniczy z cudem. Żeby nauczyć się brać to, co jest nam potrzebne, potrzebujemy dobrej relacji.
  • kiedy mamy już dobre (lub wystarczająco dobre) doświadczenie w braniu od innych, możemy przyjąć wobec siebie rolę akceptującego i opiekuńczego rodzica, zaadoptować go w sobie, czyli z czułością i troską przyjąć swoje uczucia i wsłuchać się w swoje potrzeby

Doświadczenie depresyjne to często niewypowiedziana potrzeba
i zatrzymana energia do sięgania po wsparcie i kontakt.

Czegokolwiek doświadczasz, zobacz, co to jest i zareaguj.
Depresja jest doświadczeniem, które coś komunikuje.

To doświadczenie ma sens.
Jest po coś.


OŚRODKI REALIZUJĄCE AKCJĘ:

     Uwazni_logo_MBSR arche-logoPsychoterapia Kraków Gestalt Jolanta Mierzwa